Reisverzekering afbeelding

Reisverzekering

Autopech, gestolen bagage of ziekenhuisopname. Er kan u op reis of tijdens vakanties van alles overkomen. Vervelend en vaak een financiële strop. Een reisverzekering vergoedt de schade van de vakantietegenslag.

Waarvoor bent u verzekerd?

De reisverzekering is onderverdeeld in vier rubrieken: bagage, medische kosten, ongevallen en buitengewone kosten. Vaak kunt u onderdelen uit het pakket weglaten, omdat die risico’s al afgedekt worden door andere verzekeringen, zoals de (aanvullende) zorgverzekering, de autoverzekering of de kostbaarhedenverzekering. Wij zoeken voor u uit welke dekking u nodig heeft voor uw reis.

Bagage

De reisverzekering kent standaard een dekking voor verlies, diefstal of beschadiging van uw bagage, waaronder uw reisdocumenten. Bij verlies of diefstal van uw spullen moet u eerst aangifte doen bij de politie in het vakantieland om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Als uw bagage wordt gestolen door uw eigen schuld of zorgeloosheid worden de kosten niet vergoed. De vergoeding voor kostbare spullen is vaak gemaximeerd.

Hoeveel krijgt u vergoed?

Als recent gekochte goederen verloren gaan, krijgt u de nieuwwaarde uitgekeerd. Maar naarmate de tijd verstrijkt, raken uw spullen verouderd of slijten ze. Dan is de vergoeding gebaseerd op de dagwaarde. Maar iedere verzekeraar berekent die dagwaarde op zijn eigen manier. Bij de ene verzekeraar krijgt u dus een hogere vergoeding dan bij de andere.

Afschrijvingslijsten openbaar

Een goede ontwikkeling is dat steeds meer verzekeraars hun afschrijvingslijst openbaar maken. Daarop staat na hoeveel jaar allerlei goederen bij die verzekeraar zijn afgeschreven. Wij als uw adviseur bekijken deze afschrijvingslijsten ook om de kwaliteit van de dekking te kunnen beoordelen. In ons advies over het afsluiten van een schadeverzekering nemen we dat oordeel zeker mee.

Medische kosten

Als u door ziekte of een ongeval in een buitenlands ziekenhuis terechtkomt, worden de kosten voor de behandeling vergoed vanuit uw basis zorgverzekering. Maar let op. De vergoeding is nooit hoger dan het Nederlandse tarief. De ziekenhuistarieven in andere landen kunnen daar fors boven liggen. U moet dan bijbetalen. Met een dekking voor medische kosten op de reisverzekering is dat probleem opgelost.

Geen eigen risico zorgverzekering
De basiszorgverzekering kent een eigen risico van €385,- per jaar. Daar bovenop kunt u vrijwillig voor een hoger eigen risico kiezen tot €500,-. Uw totale eigen risico is dan €885,-. Medische kosten in het buitenland vallen onder dat eigen risico. Met een reisverzekering waarop medische hulp in het buitenland opgenomen is, kunt u het verplichte én het vrijwillige eigen risico meeverzekeren. U heeft dan dus geen eigen risico voor medische hulp in het buitenland.

Buitengewone kosten

Door onvoorziene omstandigheden, zoals een staking of een natuurramp, kunnen onvoorziene kosten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan:

    • Een gedwongen langer hotelverblijf
    • Vervoer naar huis als gevolg van ziekte of overlijden (repatriëring)
    • Opsporings- en/of reddingsacties

Deze kosten zijn vaak meeverzekerd op de reispolis.

Let op! De reisverzekering biedt vaak geen dekking als voor de plek van bestemming een negatief reisadvies geldt op het moment van boeking. Dit kan ook betrekking hebben op een besmettelijke ziekte zoals corona. Check daarom voor u vertrekt of er een negatief reisadvies is voor het land waar u naar toe reist. 

Ongevallen

Als u kiest voor een ongevallendekking, zorgt u voor een uitkering voor uzelf of uw nabestaanden als u tijdens uw vakantie door een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt.

Professionele hulp

U kunt met de reisverzekering een beroep doen op een professionele organisatie als u in het buitenland iets overkomt. Die regelt bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis, repatriëring van de auto na een ongeval of bemiddeling bij het overmaken van geld. Zeer plezierig als u de taal van het vakantieland niet goed beheerst.

Europadekking of werelddekking

Een reisverzekering kan een Europadekking of een werelddekking hebben. De Europadekking geldt voor Europa en voor de landen rond de Middellandse Zee. Gaat u verder van huis? Kies dan voor een werelddekking.

Wintersport of andere actieve vakantie

Wintersport, bergbeklimmen of duiken. Als u op een actieve manier uw vakantie invult, loopt u andere risico’s. Een standaardreisverzekering is dan vaak niet voldoende. Met een aanvullende verzekering zorgt u ervoor dat u wel uw kosten vergoed krijgt.

Doorlopende verzekering of losse polissen?

Gaat u per jaar meer dan twee tot drie weken op vakantie (inclusief vakanties in eigen land)? Dan bent u vaak voordeliger uit met een doorlopende reisverzekering. Uw verzekering geldt dan het hele jaar, ongeacht hoe vaak u op vakantie gaat. Wij rekenen graag uit of u met een doorlopende reisverzekering goedkoper uit bent.

Langer verblijf in het buitenland

De meeste doorlopende reisverzekeringen stellen een maximum aan de duur van de reis. Vaak is dat negentig dagen aaneengesloten. Lees de polisvoorwaarden als u langere tijd op reis gaat. Gaat u voor een lang verblijf naar het buitenland (tot 2 jaar)? Dan kunt u daarvoor een speciale reisverzekering afsluiten. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Voor het hele gezin

Per gezin of reisgezelschap wordt één polis afgesloten. Daarop staan de namen van alle verzekerden.

De premie

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking en de verzekerde bedragen. Voor wintersport, bergsport en onderwatersporten worden toeslagen berekend. De premies van reisverzekeringen lopen behoorlijk uiteen, dus een goede vergelijking is beslist nodig. Vraag ons om advies.

Annuleringsverzekering

Moet u de reis annuleren of afbreken door onvoorziene omstandigheden? U krijgt de gemaakte kosten vergoed met een annuleringsverzekering.

Europese Gezondheidspas

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Neem dan de Europese gezondheidspas mee. Vaak is dat uw zorgverzekeringspas. Is dat niet zo, vraag dan op tijd de Europese gezondheidspas aan bij uw zorgverzekeraar.

Gerelateerde pagina’s